miércoles, 9 de noviembre de 2016

Concentración en Vigo contra as violencias machistas

Un ano despois da gran mobilización social contra as violencias machistas, a Plataforma Feminista Galega volta ás rúas, co lema "Ningunha agresión sen resposta".

A Plataforma Feminista Galega concentrouse o 7 de novembro nas escaleiras do MARCO, xusto cando se cumplía un ano da Marcha contra as violencias machistas de Madrid.

Dende entón ván 77 mulleres asasinadas polo que se plantexan 
¿Qué foi das reivindicacións polas que centos de miles de persoas se manifestaran no 2015 en Madrid? A violencia machista tivo unha presenza mínima tanto nas campañas electorais como na política do estado español, o que se reflicte no tratamento que da o goberno ao tema: 2 de cada 3 mulleres denunciantes quedaron sen protección na Valoración Policial do Risco de Violencia sobre a Muller. O estado destinou no 2016 un 10,9 % menos de recursos que en 2009.

Por eso piden que se aplique o Convenio de Istambul e as recomendacións da CEDAW, cunha reforma da lei contra a violencia de xénero que recolla todas as formas de violencia contra as mulleres e non só as de parella. Consideran preciso crear servizos especializados a vítimas de agresións sexuais e protexer a todas as vítimas sen ningún tipo de discriminación. Un exemplo de que a hai é o feito de que a Comisión de Observación de Dereitos Humanos reportou no CETI de Melilla embarazos indesexados, desprotección fronte á violencia de xénero e represalias por denunciala.

Do mesmo xeito piden que toda a sociedade e as súas organizacións e institucións se comprometan na loita feminista que inclua tanto a violencia na parella ou ex parella como as agresión sexuais, o acoso sexual no ámbito laboral, a trata con fins de explotación sexual ou laobra de mulleres e nenas e todas as violencias machistas. Esixen ao Estado un Plan de Acción nise senso.

Do mesmo xeito todas as instancias do goberno deben implicarse na prevención e a erradicación das violencias machistas e na asistencia e reparación a todas as mulleres en situación de violencia, independentemente da súa situación administrativa. O asasinato de mulleres, mesmo estando hospitalizadas recuperándose doutro intento de asasinato, é unha proba da desprotección institucional das vítimas.

É preciso facilitarlle ás afectadas saídas de recuperación vital, económica e social posto que osn mínimas as axudas para vivenda, insuficiente o apoio sicolóxico e non se pode facer depender dunha denuncia o acceso a estes recursos.

Outro pilar é a prevención para o que cómpre un sistema coeducativo en todos os ciclos, formación específica para todo o personal profesional que intervén nos procesos, nos medios de comunicación, na produción cultural e na sociedade civil.

Os medios de comunicación deben visibilizar as diferentes violencias machistas sen sensacionalismo morboso, linguaxe ou imaxes sexistas.

E finalmente piden a elminación da custodia compartida imposta, ca supresión do réxime de visitas e da patria potestade sobre menores aos maltratadores condenados, porque nunca poderán ser bos pais.

"¡A plataforma feminista galega por unha sociedade libre e sen violencias machistas!" rematou a lectura das reinvindicacións expostas tras unha concentración silenciosa.


No hay comentarios: