viernes, 8 de marzo de 2013

Historia del Día de la mujer


El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían "libertad, igualdad y fraternidad" marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.


ACTOS DO DÍA
Festiva-acción dos feminismos da Crunha por volta do 8 de marzo "Día Internacional das Mulleres" mas indo alén da institucionalización do propio día.

Concentración no Obelisco en apoio aos COF e pola defensa da Saúde sexual e reproductiva
O 8 de marzo deste ano facemos unha convocatoria unitaria e queremos que sexa un día reivindicativo e unha manifestación cívica polos dereitos das mulleres.
Faremos unha concentración ás 8 da tarde no Obelisco na que as mulleres toman o protagonismo e darán lectura sucesivamente á Carta dos Dereitos Sexuais e Reprodutivos.
Queremos facelo ademais con alegría e haberá tamén diversas actuacións, desde a lectura de poesía, escenas de teatro, cancións, gaitas e outras músicas como a dunha tamborileira ou de pandereteiras.
Contamos coa colaboración das actrices Carmen Blanco, Comba Campoi, Erika Gonzalez de Miguel, Estíbaliz Veiga, Luisa Veira, Mónica Caamaño e Vanessa Rivas. A cantante e poeta Estíbaliz Espinosa, acompañada polo músico Xoan Piñón. A gaiteira Erea Estévez e a tamborileira Mª Xosé Abeijón. As pandereteiras Boubas. A poeta Iolanda Castaño, e a profesora de postgrao de xénero da Universidade de Vigo Lola Ferreiro.
Son moitos os problemas a reivindicar, son moitas as desigualdades a superar pero este ano na Coruña queremos centralo no dereito á saúde sexual e reprodutiva e a recibir unha atención sanitaria de calidade, pública e nos tempos precisos.
O proceso de desmantelamento do COF continúa. Neste momento están citando mes a mes, abrindo as axendas o 28 de febreiro para dar citas para marzo.
As citas urxentes son atendidas no COF de Orillamar pero hai mulleres que levan esperando pola súa revisión xinecolóxica arredor dun ano e agora hai que dicirlles que serán atendidas, non se sabe ben cando, na consulta de xinecoloxía do Ventorrillo, en Carballo ou en Betanzos. Pero ademais é preciso lembrar que hai procedementos como a colocación de DIU ou os implantes subdérmicos que non se fan en ningún outro sitio máis que os COF.

miércoles, 6 de marzo de 2013

DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES

A sexualidade e a reprodución son dous ámbitos da actividade humana que inflúen decisivamente na vida e na identidade das persoas, no seu estado de saúde e no grao de benestar individual e social. Xa que logo, o recoñecemento destes dereitos é un garante para gozar plenamente da sexualidade e ter unha vida satisfactoria baseada no respecto á dignidade, á liberdade e á autonomía das persoas.
Baixo o epígrafe “dereitos sexuais e reprodutivos” recóllense os establecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos, que se trasladan e desenvolven no ámbito da sexualidade e a reprodución.
Estes dereitos están recollidos nos tratados internacionais da “Conferencia de Poboación e Desenvolvemento, de 1994” e da “Conferencia Mundial sobre as Mulleres, de 1995”. Estes acordos foron subscritos polo goberno español para o seu desenvolvemento e cumprimento e, xa que logo, son tamén de obrigado cumprimento para o goberno de Galicia.
No estado español, o recoñecemento destes dereitos veu da man das demandas e das mobilizacións das organizacións feministas, das e dos profesionais de planeamento familiar, dos colectivos sanitarios, sociais e políticos. Coas ditas mobilizacións conseguiuse un importante cambio nesta materia, tanto a nivel lexislativo, formalizando o seu recoñecemento, coma a nivel social e individual, facendo uso deles.
En relativamente poucos anos, produciuse unha importante evolución: dende a despenalización dos anticonceptivos, ata a reforma do código civil para o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, e a lei de saúde sexual e reprodutiva e interrupción legal do embarazo, Lei que, non podemos esquecer, que este goberno quere cambiar, roubando ás mulleres o seu lexítimo dereito a decidir sobre o seu corpo.
As obrigas do estado para a protección destes dereitos, son:
* Respectar e non interferir, nin directa nin indirectamente, no goce de calquera deles.
* Protexelos, para impedir que terceiras persoas os violen ou menoscaben, para o que se requiren medidas sociais, lexislativas, administrativas e orzamentarias axeitadas.
* Garantir que a lexislación e as políticas públicas favorezan o seu exercicio efectivo.
O feito de que os poderes públicos non cumpran coas súas obrigas e non garantan a asistencia, a prevención e a promoción en materia de saúde sexual e reprodutiva, é VIOLENCIA DE XÉNERO ESTRUTURAL; unha dimensión da violencia contra as mulleres que forma parte da estrutura social, orientada a impedir que extralimitemos a nosa posición de desigualdade. Pola súa vez, esta dimensión da violencia está deliberadamente invisibilizada para a cidadanía, o que constitúe a chamada VIOLENCIA SIMBÓLICA, que se orienta precisamente a naturalizar o resto dos tipos e expresións.


lunes, 4 de marzo de 2013

NO AL EXPOLIO DE NUESTROS CUERPOS, NO AL EXPOLIO DE NUESTRAS VIDAS


MANIFIESTO FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hoy 8 de Marzo de 2013, salimos gritando, seguimos luchando contra el expolio de nuestros cuerpos, de nuestras vidas.
Mujeres diversas y comprometidas ocupamos juntas nuevamente las calles este día tan importante, el día internacional de las mujeres para continuar el proceso de la lucha y reivindicaciones feministas por nuestros derechos.
Salimos una vez más de Jacinto Benavente, porque nos afianzamos en nuestra lucha histórica feminista. Con este nuevo recorrido visibilizamos los reforzados ataques contra los derechos de las mujeres
Protestamos contra el heteropatriarcado capitalista que se apropia de nuestros cuerpos y nuestras vidas, los somete, explota y controla. Denunciamos el brutal retroceso de nuestros derechos.
La avalancha de recortes económicos y políticas de ajuste y restricciones de derechos ante su generada crisis financiera son únicamente una excusa para dar otra vuelta de tuerca hacia el refuerzo y fijación cada vez más voraz del sistema Neoliberal Heteropatriarcal. Sistema jerárquico, sexista, racista y clasista que explota tanto a las personas como a la naturaleza con la única finalidad del enriquecimiento de unos pocos, cuya consecuencia directa es el aumento de la feminización de la pobreza.

DENUNCIAMOS:
- El desmantelamiento del ya deficiente estado del bienestar, el brutal retroceso de los derechos laborales, la progresiva privatización y recortes de servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales y atención a la dependencia que deriva los costes hacia las mujeres relegándolas nuevamente al espacio privado y empeorando nuestras condiciones de vida aumentando nuestra pobreza y acrecentando la desigualdad entre hombres y mujeres.
- Los recortes y ataques específicos a las políticas de igualdad y en particular a las ayudas, servicios y prestaciones para la erradicación de las violencias machistas, para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de la Interrupción voluntaria del embarazo.
Rechazamos la anunciada vuelta atrás en la legislación sobre la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo planteada por el Ministerio de Justicia.
- Este ataque general a las condiciones de vida, afecta de un modo más virulento a las mujeres migrantes, gitanas, familias monomarentales, mujeres con diversidad funcional…
- Con la excusa de la crisis se está silenciando la voz de las mujeres y de sus
organizaciones consiguiendo que desaparezcan los ya escasos cauces de participación social y ciudadana.

EXIGIMOS
El rechazo unánime a un modelo heteropatriarcal de mujer única, privada y doméstica, así como la invisibilidad y explotación del trabajo reproductivo y de los cuidados.
Una organización política, social y económica que ponga en el centro a las personas.
La reorganización social de los cuidados y la apuesta por el bien vivir.
NO DEBEMOS, NO PAGAMOS.
El ejercicio de una sexualidad libre y diversa. Una educación afectivo-sexual no determinista, no biologicista e igualitaria que garantice el libre desarrollo de las identidades de mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, así como el mantenimiento de relaciones afectivas y sexuales elegidas, respetuosas, placenteras y saludables.
El reconocimiento de todas las familias y modelos de convivencia, así como la creación de redes de afectos, apoyo mutuo y sororidad.
El incuestionable derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, afectos, sexualidad, y maternidades, siendo obligación del Estado garantizar el acceso libre, seguro y gratuito al aborto eliminando cualquier restricción legislativa. Instamos la salida inmediata del aborto del código penal excepto cuando se practique en contra de la voluntad de la mujer.
Un Estado laico, que garantice los derechos humanos y la pluralidad de todas las personas.

¡FUERA LOS ROSARIOS DE NUESTROS OVARIOS!
La garantía por parte de los poderes públicos de una vida libre de todas las violencias machistas y discriminaciones para todas las mujeres.
SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA EL EXPOLIO DE NUESTRAS VIDAS Y DE NUESTROS CUERPOS

Un equipo médico de EE.UU. afirma haber curado a un bebé con VIH


Se le dió un tratamiento agresivo de retrovirales a las 30 horas de vida
A los 18 meses, los virus del bebé eran ya indetectables
Cinco meses después las pruebas daban resultado negativo

Un equipo médico de EE.UU. ha afirmado haber curado por primera vez en la historia a un bebé con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) gracias a un tratamiento agresivo de retrovirales desde las 30 horas posteriores a su nacimiento, algo que no es habitual, según informa el New York Times.
El bebé es una niña nacida en el Mississippi rural a finales de 2010. Ahora tiene dos años y medio. Ha estado sin tomar medicamentos durante el último año y no ha registrado señales de un virus activo, según ha indicado al diario estadounidense la investigadora del Centro de niños Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), Deborah Persaud.
La principal autora del estudio anticipa que este caso cambiará la forma de tratamiento de los recién nacidos y las madres infectadas en todo el mundo.
Aunque aún se necesitan más pruebas para comprobar si el mismo tratamiento funciona en otros niños, si la comunidad médica valida el estudio sería segundo caso documentado de una cura de VIH en el mundo.

Obradoiro sobre xénero e igualdade de oportunidades entre mulleres e homes


Entidad: Concello de Vigo
Modalidad: Presencial
Localidad: Vigo
Fecha límite: 14/03/13
Fecha de inicio: 14/03/13
Fecha de finalización: 15/03/13
Horario: De 18.30 a 21.30 h

A Concellería de Igualdade abre o prazo de inscrición para o obradoiro de carácter gratuíto "XÉNERO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES. ANÁLISE DOS FACTORES QUE INTERVEÑEN NA DESIGUALDADE". O obxectivo do obradoiro é visibilizar e identificar dun xeito práctico as desigualdades de xénero existentes nos distintos ámbitos e esferas das nosas vidas e reflexionar sobre as repercusións e consecuencias que estas diferenzas teñen na vida de mulleres e homes.

Destinatarias/os:
O curso, dirixido a todas as persoas interesadas, estará impartido pola psicóloga Rosa Faraldo Rivas.

viernes, 1 de marzo de 2013

Proxección do documental KUCHU no AGORA- A CoruñaKuchu é o termo popular co que se chama comunidade de lesbianas, gay, bisexuais e transgénero (LGBT) en Uganda. Grupo perseguido xudicialmente, socialmente e culturalmente.
Kuchu, é un documental que nos leva cara ao último testemuño do activista Ugandés David Kato pola reivindicación dos dereitos dos homosexuais. A loita dun colectivo oprimido nun país onde o 95% da poboación é homófoba. A ameaza dunha nova lei contra a homosexualidade que establece penas de prisión, mesmo de morte, para homosexuais e seropositivos, converte os líderes locais e activistas en emblemas internacionais contra a violación dos dereitos humanos.

Animávosvos a asistir á proxección que se fará o martes 5 de marzo no Centro Ágora da Coruña, ás 20h.

Máis información: